Často kladené otázky

  1. Na aké druhy striech môžem prípravok MECHOSTOP použiť?
  2. Náš prípravok je vhodný na takmer všetky druhy striech. Nie je vhodný len na niektoré kovové strechy.

  3. Nepoškodí mi prípravok strechu?
  4. Prípravok vytvorí na streche nerozpustný tenký povlak podobného zloženia ako minerál (polodrahokam) malachit, ktorý ju naopak chráni pred pôsobením machov a lišajníkov.

    Oplechovanie (odkvapy) zo špeciálnej titánzinkovej zliatiny je vhodné pred kontaktom s prípravkom ochrániť. Ak na túto zliatinu prípravok kvapne, utvorí sa čierna škvrna, ktorá časom zbelie a kov nijako nepoškodzuje. Oplechovanie z obyčajného pozinkovaného plechu sa chrániť nemusí.

  5. Môžem použiť prípravok aj na iný povrch - napríklad na odstránenie machu z trávnika?
  6. Prípravok Mechostop zahubí aj mach v tráve. Nie je ale pre toto použitie schválený a jeho aplikáciou zmeníte zloženie pôdy. Ak sa rozhodnete trávnik neskôr zrušiť a na jeho miesto zasadiť niečo iné, je možné, že niektoré rastliny budú na novú skladbu minerálov v zemine zle reagovať. Z týchto dôvodov odporúčame na tento účel použiť iné prípravky. Pre podrobnejšie informácie nás prosím kontaktujte.

  7. Nepoškodí mi pôdu voda vytekajúca z odkvapu strechy ošetrenej prípravkom MECHOSTOP?
  8. V tomto prípade nie. Obe zložky prípravku spolu na streche zreagujú a vytvoria neškodnú nerozpustnú látku, ktorá zostane na streche.

napíšte nám: mechostop@mechostop.cz